DLA AUTORÓW

Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim. Artykuły napisane w języku angielskim powinny zostać poddane procedurze korekty językowej „proof reading” przed ich wysłaniem. Każda praca napisana w języku polskim musi dodatkowo zawierać tytuł, streszczenie oraz podpisy tabel i rysunków w języku angielskim.

 

Termin publikacji artykułu jest zależny od aktualnych planów wydawniczych.