O CZASOPIŚMIE

Czasopismo Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce powstało w roku 2005 z inicjatywy profesora Piotra Klemm. Czasopismo obecne jest na rynku wydawniczym od roku 2005 z przerwami w latach 2006 oraz 2012-14. W pierwszym okresie istnienia czasopisma (2005-2009) wydawcą była Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych Politechniki Łódzkiej, której kierownikiem był profesor Piotr Klemm. Od 2010 roku wydawcą jest Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.. Wraz ze zmianą wydawcy czasopismo ukazuje się w cyklu kwartalnym.

 

Serdecznie zapraszamy do publikacji artykułów naukowych w czasopiśmie FBwTiP. Publikacja artykułu w czasopiśmie jest bezpłatna.