Informacje ogólne

Swoim zakresem czasopismo obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej Fizyki Budowli z uwzględnieniem zarówno skali samych obiektów budowlanych jak i całego miasta. W czasopiśmie publikowane są aktualne wyniki badań zgodnie z określonym zakresem tematycznym, prace oryginalne, wprowadzające nowe elementy wiedzy w dziedzinie nauk technicznych.

Tytuł wydawniczy w języku angielskim: Building Physics in Theory and Practice

Afiliacja czasopisma: Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.

Czasopismo jest indeksowane (rejestrowane) w następujących bazach danych: BazTech, Polska Bibliografia Naukowa, Google Schoolar, CEON Biblioteka Nauki, ResearchGate

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Podstawowa dyscyplina: budownictwo

Pozostałe dyscypliny: inżynieria materiałowa, architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, fizyka, energetyka

Kategoria wg Thomson Reuters: civil engineering, environmental engineering, material science, acoustic, energy and fuels

Częstotliwość ukazywania się: kwartalnik

Wersja pierwotna czasopisma: papierowa

 

Wydawca

Instytut Fizyki Budowli Katarzyna i Piotr Klemm S.C.

adres: ul. Świetlana 7, 91-490 Łódź,

e-mail: poczta@ifb.org.pl

strona: http://www.ifb.org.pl

 

NUMER ISSN 1734-4891