Zakres tematyczny

W czasopiśmie mogą zostać opublikowane oryginalne prace naukowe obejmujące badania eksperymentalne i analizy teoretyczne, obejmujące problemy fizyki budowli i fizyki miasta ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień:

- wymiany ciepła i masy w materiałach i konstrukcjach,

- mikroklimatu pomieszczeń i klimatu zewnętrznego,

- akustyki budowlanej, architektonicznej i urbanistycznej,

- aerodynamiki obszarów zabudowanych,

- wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,

- zrównoważonego rozwoju w urbanistyce i budownictwie,

- inżynierii materiałów budowlanych,

- optymalizacji i metod numerycznych,

- energooszczędności w budownictwie,

- relacji budynek a zdrowie człowieka,

- oświetlenia architektonicznego i urbanistycznego.