Tom VII Nr 02


pdf STRONA REDAKCYJNA

 

pdf SPIS TREŚCI


pdfBASIŃSKA M., KOCZYK H., Zużycie energii przez budynek mieszkalny – wyniki pomiarów i analiz.

 

pdfDULAK L., MARCHACZ M., ŻUCHOWSKI R., Laboratoryjne badania tłumienia dźwięków uderzeniowych na małych próbkach podłóg pływających.

 

pdfGARBALIŃSKA H., STRZAŁKOWSKI J., Badanie zmienności przewodności cieplnej betonów lekkich w trakcie ich wysychania.

 

pdfJAMIŃSKA P., Analiza numeryczna obciążenia wiatrem kopuły o podstawie koła i elipsy.

 

pdfKONCA P., SIEROTA B., GAWIN D., Wpływ dyspersji polimerowych na cechy fizyczne farb budowlanych.

 

pdfLICHOŁAI L., KRASOŃ J., Badania laboratoryjne cieplnego funkcjonowania przegród kolektorowo – akumulacyjnych modyfikowanych materiałem zmienno-fazowym.

 

pdfMACHNIEWICZ A., HEIM D., Dynamika cieplna budynku wykonanego z elementów modyfikowanych MFZ.

 

pdfMARYNOWICZ A., Niestacjonarny pomiar termowizyjny absorpcji wiązki laserowej przez porowate materiały budowlane.