Tom VII Nr 03


pdf STRONA REDAKCYJNA

 

pdf SPIS TREŚCI


pdfBOROWCZYŃSKI A., HEIM D., Porównanie procedur sterowania elementami zacieniającymi w symulacyjnych programach obliczeniowych.

 

pdfCHWIEDUK D., BIGORAJSKI J., CHWIEDUK M., Modelowanie stratyfikacji ciepła w zasobnikach ciepła słonecznych instalacji grzewczych.

 

pdfJABŁOŃSKI M., KRUCZEK A., Problemy związane z jakością akustyczną pomieszczeń typu „open space”.

 

pdfŁASKA D., BĘC J., Ocena wpływu drgań komunikacyjnych na konstrukcję budynków oraz komfort.

 

pdfNAROWSKI P., Zmodyfikowana metoda potencjałów węzłowych w analizach energetycznych budynków.

 

pdfOLANIYAN S., KLEMM A.J., Current trends in development of lime based composites.

 

pdfORLIK-KOŻDOŃ B., KRAUSE P., STEIDL T., Wpływ wybranego rozwiązania materiałowego ocieplenia od wewnątrz na procesy cieplno-wilgotnościowe w przegrodzie.

 

pdfSTARAKIEWICZ A., LICHOŁAI L., MIĄSIK P., Metoda określania dopuszczalnej wilgotności w pomieszczeniu jako ochrona przed kondensacją powierzchniową i możliwym rozwojem pleśni.