Tom VII Nr 04


pdf STRONA REDAKCYJNA

 

pdf SPIS TREŚCI


pdfJĘDRZEJUK H., CHWIEDUK B., Analiza energetyczna i ekonomiczna instalacji fotowoltaicznej w wybranym budynku jednorodzinnym.

 

pdfLIPECKI, T., Korelacja przestrzenna ciśnienia wiatru na ścianach bocznych obiektów prostopadłościennych.

 

pdfNARLOCH P. L., WOYCIECHOWSKI P., JĘDA P., Wpływ rodzaju gliny i zawartości cementu na wytrzymałość na ściskanie ziemi ubijanej.

 

pdfNOWAK K., ZASTAWNA-RUMIN A., Badania przegrody zawierającej materiał bioPCM, poddanej zmiennym obciążeniom cieplnym.

 

pdfORLIK-KOŻDOŃ B., KRAUSE P., STEIDL T., Rozwiązania materiałowe w dociepleniach od wewnątrz.

 

pdfSOWA J., Wpływ miejskiej wyspy ciepła na efektywność stosowania wentylacji nocnej.

 

pdfWESOŁOWSKA M., Rola zaprawy murarskiej w kształtowaniu integralności muru licowego.

 

pdfWĘGLARZ A., ZIEMBICKI P., Optymalizacja projektowania budynków przyjaznych dla środowiska z wykorzystaniem oceny LCA.