Tom VII Nr 01


pdf STRONA REDAKCYJNA

 

pdf SPIS TREŚCI


pdfBANDURSKI K., MIELCZYŃSKI T., KOCZYK H., Wpływ użytkowania na parametry komfortu w energooszczędnym domu drewnianym DomTrzon – wyniki pomiarów.

 

pdfBOCHENEK M., GARBALIŃSKA H., Ocena porównawcza techniki DVS i tradycyjnej metody wyznaczania izoterm sorpcji – na przykładzie betonu komórkowego klasy 400.

 

pdfBZOWSKA D., Model regresji do wyznaczania liczby wymiana powietrza wentylacyjnego.

 

pdfDULAK L., MARCHACZ M., ŻUCHOWSKI R., Laboratoryjne badania tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi pływające z pojedynczą oraz podwójną warstwą sprężystą.

 

pdfJABŁOŃSKI M., GAWĘDA I., GAWIN D., Wpływ temperatury na kinetykę procesu hydratacji różnych cementów.

 

pdfKACZOREK D., PIETRUSZKA B., Badania właściwości cieplno–wilgotnościowych materiałów higroskopijnych z surowców pochodzenia roślinnego.

 

pdfLICHOŁAI L., STARAKIEWICZ A., MURIAS P., SZYSZKA J., Wpływ ramki dystansowej na rozkład temperatury na powierzchni szyby zespolonej w świetle badań termowizyjnych.

 

pdfMISZCZUK A., Poziom szczelności jednorodzinnych budynków energooszczędnych w Polsce.